Należy wziąć pod uwagę konsekwencje ich ustaleń

Należy wziąć pod uwagę konsekwencje ich ustaleń

Najczęstszą była 3-omowa zmiana impedancji elektrody ICD (16,4%).

Ryzyko nie było istotnie klinicznie skorelowane z czasem od umieszczenia elektrody.

Naukowcy doszli do wniosku, że "Wydaje się, że usunięcie i wymiana urządzenia nie będzie bezpieczniejsze niż skanowanie w przypadku pacjentów z rozrusznikiem serca lub ICD, którzy wymagają MRI bez klatki piersiowej, pod warunkiem przestrzegania protokołu podobnego do tego, który zastosowano w naszym badaniu."

Ostrzegali jednak, że ich dane są ograniczone, w tym niejednorodny zakres generatorów i przewodów od wielu producentów oraz wstępne i powtórne badania przy 1,5 Tesli w ramach badania. Ponadto wykluczenie dzieci, pacjentów z rezonansem magnetycznym klatki piersiowej i pacjentów z ICD zależnych od stymulacji, a także niewielka liczba odprowadzeń lewej komory mogą ograniczać ekstrapolację.

Ostatnia aktualizacja 23 lutego 2017 r

Ujawnienia

Badanie było wspierane z grantów St. Jude Medical, Biotronik, Boston Scientific i Hewitt Foundation for Medical Research, a także darowizn filantropijnych od państwa Richarda H. Deihl, Evelyn F. i Louis S. Grubb, Roscoe E. Hazard, Jr. i Shultz Steel Company.

Russo ujawnił wsparcie w postaci dotacji od St. Jude Medical, Boston Scientific, Biotronik i Hewitt Medical Research Foundation podczas prowadzenia badania oraz osobiste honoraria od St. Jude Medical poza przedstawioną pracą.

Główne źródło

New England Journal of Medicine

Źródło: Russo RJ, et al "Ocena ryzyka związanego z MRI u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem" N Engl J Med 2017; 376: 755–764.

Badacze stwierdzili, że pacjenci z zespołem Brugadów są narażeni na niewłaściwe wyładowania z podskórnego wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora (sICD) podczas zmian we wzorcu elektrokardiogramu (EKG).

Analiza morfologiczna zakończyła się niepowodzeniem u 24% pacjentów po wystąpieniu wzorca typu 1 podczas testów ajmaliny, a wszystko to z powodu wyraźniejszych załamków T, donosi Louise R.A. Olde Nordkamp, ​​doktor nauk medycznych, z Academic Medical Center w Amsterdamie, Holandia, i współpracownicy w wydaniu Journal of the American College of Cardiology z 9 sierpnia 2016 r.

Wszyscy pacjenci z tą morfologią EKG wywołaną ajmaliną mieli odpowiednią analizę morfologiczną na początku badania.

"Pacjenci ci są zatem narażeni na niewłaściwe wyładowania," oni napisali. "Wykrywanie może być szczególnie trudne u pacjentów z zespołem Brugadów ze względu na dynamiczny charakter morfologii EKG."

"Dlatego zalecamy, aby w przypadku EKG z zespołem Brugadów typu 1 po wszczepieniu podskórnej ICD, na przykład podczas gorączki lub podczas dodatkowego testu ajmalinowego, należy ocenić wszystkie trzy wektory czujnikowe i zaprogramować najbardziej odpowiedni wektor."

Olde Nordkamp i współpracownicy włączyli do swoich badań 88 kolejnych pacjentów, którzy zostali przebadani w kierunku zespołu Brugadów w dwóch europejskich ośrodkach, z których 21 miało EKG typu 1. Średnia wieku badanej populacji wynosiła 49 lat; 47% stanowili mężczyźni.

"Z biegiem czasu i podczas gorączki, EKG pacjentów z zespołem Brugadów może zmienić się z Brugadów typu 3 lub 2 na Brugadów typu 1. Szczególne znaczenie ma EKG z zespołem Brugadów typu 1, które charakteryzuje się wyraźnymi zmianami odcinka ST-T, ponieważ jest silnie związane z występowaniem arytmii," – zasugerowała grupa Olde Nordkampa.

Nicole Lou jest reporterem MedPage Today, gdzie zajmuje się aktualnościami kardiologicznymi i innymi wydarzeniami w medycynie. Podążać

Ujawnienia

Olde Nordkamp nie ujawnił żadnych istotnych konfliktów interesów.

Współautorzy opisali relacje z Boston Scientific, LivaNova, Medtronic i St. Jude Medical.

Główne źródło

Journal of the American College of Cardiology

Źródło: Olde Nordkamp LRA, et al "Zespół Brugady i podskórny implantowany kardiowerter-defibrylator" J Am Coll Cardiol 2016; DOI: 10.1016 / j.jacc.2016.05.058.

Ten artykuł jest wynikiem współpracy MedPage Today i:

Zwiększenie płatności Medicare za zabiegi sercowo-naczyniowe, w szczególności naprawę zastawki mitralnej za pomocą preparatu MitraClip i zamknięcie wyrostka lewego przedsionka (LAA), zostało potwierdzone w ostatecznej regule na rok podatkowy 2017.

Zwrot kosztów leczenia szpitalnego w kardiologii wzrośnie ogółem o 2,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, ponieważ Centers for Medicare & Medicaid wcześniej zaproponował. Nowe stawki wchodzą w życie 1 października 2016 r.

Jednak ten średni wzrost po prostu nadąża za wzrostem kosztów utrzymania w tym samym okresie, co przekłada się na "neutralna zmiana lub niewielka wpłata," Kim A. Williams, Senior, MD z Rush University Medical Center w Chicago i były prezes American College of Cardiology, powiedział MedPage Today, kiedy po raz pierwszy złożono propozycję.

Ustawa, która uchyliła formułę płatności na rzecz zrównoważonego wzrostu – ustawa Medicare Access and CHIP Reauthorization Act z 2015 r. (MACRA) – określa ogólny wzrost o 0,5% opłat lekarskich każdego roku do 2019 r., Ale niektóre specjalizacje zyskały znacznie więcej.

Wśród konkretnych zwycięzców i przegranych w ostatecznej regule, ostatnia reguła potwierdziła, że ​​MitraClip nie będzie już otrzymywać nowej płatności za dodatek technologiczny, ale zamiast tego przejdzie do wyższej płatnej kategorii, ze średnim ważonym zwrotem w wysokości 34 586 USD, w porównaniu z 31 000 USD poprzednio.

Zmiana przydziału "sprawi, że szpitalne programy MitraClip będą zrównoważone," devicemaker Abbott powiedział w oświadczeniu.

Zamknięcie LAA – dla którego zatwierdzono tylko urządzenie Watchman – straciło nieco (0,2%) w porównaniu z początkowo proponowanym zwrotem, ale nadal wzrośnie o 5,3% w stosunku do poziomów zwrotu za rok podatkowy 2016.

Zwrot kosztów związanych z urządzeniami wspomagającymi komorę wzrósł o 1,9% w stosunku do ostatecznej zasady, co stanowi flex optima oszuści łączny wzrost o 5,1% w stosunku do 2016 r.

Inne zmiany to:

Koszt stentu tętnicy szyjnej spadł o 0,3% w stosunku do proponowanego, ale nadal o 4,3% w porównaniu z 2016 r. Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory i rozruszniki serca straciły odpowiednio 0,5% i 0,1% w porównaniu z proponowanymi, ale nadal wzrosły o 1,3% i wzrosły o 1,1%, odpowiednio, od 2016 r. Zastawki serca bez przezcewacza straciły 0,1% w porównaniu z propozycją, ale zyskały 3,2% w porównaniu z 2016 r. Wymiana zastawki aortalnej przez przezskórnik straciła 0,7% w porównaniu z propozycją i 1,2% w porównaniu z 2016 r.

Zasada ta wydłużyła również okres płatności za nowy dodatek technologiczny do urządzenia monitorującego CardioMEMS oraz balonów powlekanych lekami Lutonix i Admiral do końca roku podatkowego 2017.

Ten artykuł jest wynikiem współpracy MedPage Today i:

Dyszenie może być dobrym znakiem podczas resuscytacji w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krążenia (OHCA), ponieważ w badaniu obserwacyjnym było związane z większymi szansami na przeżycie.

Niezależnie od pierwszego zarejestrowanego rytmu, około 20% pacjentów, którzy sapnęli podczas lub przed RKO, nadal żyło rok później z korzystnymi wynikami neurologicznymi (wyniki kategorii sprawności mózgu [CPC] 1 lub 2), w porównaniu z zaledwie 3,7% tych, którzy to zrobili. nie wykazują tego wzorca oddychania (skorygowany OR 3,94, 95% CI 2,09-7,44).

Odruch naturalny – marker obecności aktywności pnia mózgu, według naukowców pod kierunkiem dr n. Med. Guillaume Debaty z Pôle Urgences Médecine Aigue we Francji – zaobserwowano w 10% przypadków OHCA. Ich badanie zostało opublikowane w numerze Journal of the American College of Cardiology z 19 września, obecnie dostępnym online.

Innymi niezależnymi czynnikami prognostycznymi przeżycia z dobrą czynnością mózgu były wstrząsalny początkowo zarejestrowany rytm (migotanie komór / częstoskurcz komorowy [VF / VT]; skorygowany OR 16,50, 95% CI 7,40-36,81) i obrzęk płuc (skorygowany OR 3,41, 95% CI 1,53 -7,60).

Pacjenci, którzy wstrzymali oddech i mieli początkowo zarejestrowany rytm wstrząsu, byli: "znakomity" 57 razy większe prawdopodobieństwo uzyskania korzystnego wyniku (95% CI 23,49 do 136,92) – zauważyli autorzy.

"Odkrycia te podkreślają znaczenie nie kończenia resuscytacji przedwcześnie w przypadku dyszących pacjentów oraz potrzebę rutynowego rozpoznawania, monitorowania i rejestrowania danych dotyczących oddychania we wszystkich przyszłych badaniach i rejestrach zatrzymania krążenia," Grupa Debaty zakończyła się. "Nowe odkrycia prowadzą nas również do pytania, czy farmakologiczne tłumienie oddechu podczas RKO może być szkodliwe."

"Należy wziąć pod uwagę konsekwencje ich ustaleń. Uznanie, że sapanie jest wczesnym objawem zatrzymania krążenia, ma ogromne znaczenie. Wiedzę tę należy podkreślić podczas szkolenia RKO, aby osoby postronne nie interpretowały oddychania jako normalnego oddychania," według Gordona Ewy, MD z Tucson’s University of Arizona College of Medicine i Paula Armstronga, MD z University of Alberta w Edmonton w Kanadzie, w towarzyszącym artykule wstępnym.

"Należy jednak podkreślić, jak zaobserwowano w obecnym badaniu [,], że przy braku odpowiedniej RKO, sapanie jest krótkotrwałe i szybko maleje w miarę upływu minut od wezwania do pierwszej odpowiedzi," oni napisali.

Przeżycie z dobrymi wynikami CPC było mniej prawdopodobne w przypadku:

Młodszy wiek (skorygowany OR 0,57 dla każdego odchylenia standardowego, 95% CI 0,43-0,76) Krótszy czas RKO (skorygowany OR 0,31, 95% CI 0,19-0,51) Mniejsze dawki adrenaliny (skorygowane OR 0,47, 95% CI 0,25-0,87)

Debaty i współpracownicy uzyskali dane na temat oddychania z poprzedniej randomizowanej próby standardowej i aktywnej resuscytacji kompresyjno-dekompresyjnej. Obejmowały one 1888 osób zapisanych w latach 2007-2009 (średni wiek 64 lata, 63% mężczyzn).

Będąc nieplanowaną analizą wtórną, badanie to może powodować rezydualne zakłócenia pomimo dostosowania wielu zmiennych. Na początku badania u pacjentów z OHCA, którzy oddychali, częściej obserwowano zatrzymanie krążenia, początkowy rytm VF / VF lub aktywność elektryczną bez tętna, powrót spontanicznego krążenia i podwyższony poziom świadomości podczas przedszpitalnej RKO. Mieli także krótszy czas rozpoczęcia RKO.

Nicole Lou jest reporterem MedPage Today, gdzie zajmuje się aktualnościami kardiologicznymi i innymi wydarzeniami w medycynie. Podążać

Ujawnienia

Pierwotna próba została sfinansowana z grantu NIH i Advanced Circulatory Systems.

Debaty, Ewy i Armstrong nie zgłosili konfliktu interesów.

Główne źródło

Journal of the American College of Cardiology

Źródło: Debaty G, et al "Długoterminowa wartość prognostyczna zadyszki podczas pozaszpitalnego zatrzymania krążenia" J Am Coll Cardiol 2017; DOI: 10.1016 / j.jacc.2017.07.782.